؟

آیا ترازوی عدالتی که انسان برای خود می سازد دقیق است.

/ 2 نظر / 23 بازدید
موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1510408377

بیژن

آیا ترازوی عدالتی که انسان برای خود می سازد دقیق است؟ پاسخم درمقابل این پرسش ... منفی ست.چراکه میزان رابرای هرچیز متغییربه لحاظ هربُعدازفضای وجودیتی که به نظرادراک مان به نسبت ومقداردریافتهایمان درآن زمان خاص می گنجد،بنابه ظن زمان شعوروعقل ودانش مان پذیرابوده وبه مقبولیتی درآن حد به رسایی وقانونمندی قانع ونیزبسنده می داریم.