دعا

دعا کنید که من ناپدیدتر بشوم

که در حضور خدا روسپیدتر بشوم

بُریده‌های من آن‌سوی عشق گُم شده‌اند

 خدا کند که از این هم شهیدتر بشوم

که ذره‌های مرا باد با خودش ببرد

که بی‌نهایت باشم، مدیدتر بشوم

به جست‌وجوی من و پاره های من نروید 

 برای گُمشدة تن، پی کفن نروید

به مادرم بنویسید جای من خوب است

که بی‌نشانه شدن، در همین وطن خوب است

دعا کنیداز این هم، شهیدتر بشوم

/ 0 نظر / 22 بازدید