اینجا خطه شیران است

یک نکته از تو

علم نعمت بزرگی است که در زندگی تاج افتخار وپس از مرگ یادگار                                                                   از سخنان حضرت علی ( ص )
/ 4 نظر / 4 بازدید
پوزش وعذر خواهی دلیل خردمندی است                                                 از سخنان حضرت علی ( ص )    از کتاب رهنمون بکوشش : غلامحسین ذوالفقاری
/ 14 نظر / 7 بازدید
امیدوارترین مردم کسی است که اگر نقصی در کارش پدید آید بی تامل در راه اصلاحش بکوشد                                                                                                             حضرت امیر المومنین ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 3 بازدید
از ما نیست کسی که هرروز حسابرسی خود نکند                                                                                                             امام کاظم ( ع )
/ 7 نظر / 2 بازدید
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
12 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
13 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
16 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
2 پست
عهد
1 پست
عدالت
1 پست