حضرت علی (ع) می گویند:

مواظب افکارت باش که گفتارت می شود ...

مواظب گفتارت باش که رفتارت می شود ...

مواظب رفتارت باش که عادتت می شود ...

مواظب عادتت باش که شخصیتت می شود ...

مواظب شخصیتت باش که سر نوشتت می شود ...

/ 1 نظر / 25 بازدید
کتابدار

سلام چه انتخاب های جالب و زیبایی. احسنت به افسانه خانم با و خوش فکر